پرسشنامه درخواست کار

لطفا به دقت فیلد های درخواستی را پر کنید و سپس گزینه ارسال را بزنید:

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • سوابق تحصیلی

  • سوابق کاری

  • اطلاعات معرف

  • دوره های آموزشی گذرانده شده

  • نام سه نفر از دوستان يا نزديکان که شما را کاملاً می شناسند، مورد اعتمادند و از بستگان شما نیستند را بنویسید

  • به سوالات زیر پاسخ دهید

فهرست