ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

اجرای پروژه "بازیافت حرارت از آب داغ خروجی" در بخش رنگرزی
 

تولیدسالن های تکمیل

تصویر

سالن های تکمیل مجهز به انواع ماشین آلات تکمیل پارچه های فاستونی شامل ماشین آلات تکمیل خشک و تر می باشد. ماشین آلات کامل و تکنیسین های مجرب ما را قادر به تکمیل انواع...