ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

بخش رفوگری
 

تولیدبخش منابع انسانی

تصویر

در بخش منابع انسانی , سرمایه گذاری برای ارتقا محیط کارگری به گونه ای صورت گرفته است که هر کارگر از ارائه خدمات به شرکت احساس رضایتمندی کند. سیستم پاداش و پیشنهادات در...