ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

سالن های تکمیل
 

تولیدبخش کنترل کیفیت

تصویر

در بخش کنترل کیفیت , سطوح کیفی بر اساس نیاز مشتری و استانداردها تعریف شده است. کیفیت مواد اولیه و پارچه ها در مراحل مختلف تولید با کمک پرسنل با تجربه و تجهیزات...