ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

بخش منابع انسانی
 

تولیدواحد بافندگی

تصویر

واحد بافندگی مجهز به ماشین آلات بافندگی ایرجت پیکانول و خط کامل مقدمات , قابلیت بافت انواع پارچه های فاستونی , شبه فاستونی و ترکیب با هر ترکیب و طرح را دارد. بخش های...