ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

تولید
ادامه مطلب...
 


تولیدواحد تصفیه پساب

واحد تصفیه پساب شامل تصفیه پساب اولیه و ثانویه با قابلیت برگشت مجدد آب به سیستم می باشد.