لیست نخ های قابل فروش موجود در شرکت به شرح زیر می باشد :

1 – نخ پلی استرویسکوز مشکی با نمره 30/2 و درصد ترکیب 67/33 درجه یک و کیفیت عالی

فهرست