پارچه های تولیدی شرکت در سه گروه فاستونی ، شبه فاستونی و کتان تحت برندهای اصلی شرکت در  طرح و رنگ های مختلف در جنس های زیر با درصد های متنوع قابل ارائه می باشند.

پلی استر/پشم

پلی استر/پشم / لایکرا

پلی استر /ویسکوز

پلی استر/ویسکوز/لایکرا

کتان /پلی استر

پنبه/پلی استر

پلی استر/پشم/ویسکوز/لایکرا

پلی استر

با توجه به تنوع محصولات تولیدی بر اساس جنس و کاربرد نهایی ، شرکت گلنثار پارچه هایی با رنج وزنی 270 تا 550 گرم در متر را در سبد محصولات خود دارد.

فهرست