ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

پلی استر پشم

پلی استر ویسکوز

کتان

پلی استر

فهرست